ZAVOD ATELJE

ETKO TUTTA

Etko TUTTA (1961, Postojna), umetnik. Z umetnostjo se je srečal že v otroštvu, saj izhaja iz slikarske družine. Likovno umetnost je študiral na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 1985 diplomiral pri profesorju Milošu Požarju. V zadnjem času se poleg slikarstva ukvarja tudi s skulpturo, računalniško umetnostjo, instalacijo ter grafičnim in prostorskim oblikovanjem. Razstavljal je v Sloveniji, Italiji, Avstriji, Španiji, Franciji, Hrvaški, Madžarski, Nemčiji, Japonski, na Kitajskem, ZAE, v Ameriki, na Slovaškem in v raznih evropskih mestih. Je organizator mednarodnega srečanja umetnikov MMM ART v Medani in projekta Art circle.

KLEMEN BRUN

Klemen BRUN (1974, Šempeter pri Novi Gorici), akademski slikar. Likovni jezik mu ni bil tuj že v rani mladosti; po svetu se je namreč odpravil že kot osnovnošolec in je z družino pet let preživel med puščavskimi sipinami, v Kuvajtu, kjer je že pokazal svojo nagnjenost k likovnemu izražanju. Po vrnitvi v Slovenijo je končal osnovno šolo ter nadaljeval in negoval svojo likovno usmerjenost na italijanski srednji šoli Istituto Statale d’Arte Max Fabiani, v Gorici, in šolanje leta 1996 tudi zaključil. Nato ga je pot peljala na beneško likovno akademijo. Okolje, prepojeno z večstoletno tradicijo in prepletenostjo kultur, je v njem pustilo pečat in usmerilo njegovo pozornost k sočloveku v svojem okolju. Leta 2001 je uspešno zaključil študij slikarstva pri profesorici Rosselli Piergallini. Svoj likovni jezik išče skozi stik s soljudmi in okoljem, v katerem posamezne skupine sobivajo. Tako mednarodna, kot tudi domača sodelovanja, mu niso tuja, saj se poleg organiziranja likovnih kolonij ukvarja tudi s povezovanjem in izmenjavami med umetniki širšega mednarodnega prostora, ter se udeležuje umetniških kolonij in razstav širom po svetu. Živi in ustvarja v Sloveniji in Nemčiji.