Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda
Nataša Gregorič, MFA (Master Fine Arts)
Tina Novak Samec, director

Kulturno Umetniško Društvo MANIFEST
Klemen Brun, predsednik društva

Edbin Tutta s.p.
Ulica bratov Hvalič 53, 5000 Nova Gorica
tel.: +386 (0)41 766 366
etko@siol.net