KONCEPT IN ŠIRŠI OKVIR PROJEKTA

Kultura je pomemben faktor v razvoju človekovega znanja, razumevanja in vrednot in je, skupaj z demokracijo in človekovimi pravicami, ključni element polnega življenja. Z različnimi načini izražanja je pomagala mnogim uspešnim generacijam najti svojo identiteto, vizijo, razlog obstoja. Pomagala je skupinam in skupnostim izoblikovati občutek pripadanja in deljenja skupne usode. Nenazadnje je kultura tudi v najtežjih trenutkih uspela preživeti kot vitalni vir človeštva in kot nenadomestljivo sredstvo izražanja.

Kultura je vse bolj sprejeta kot podpora trajnostnemu razvoju, kot podlaga za socialno usklajenost, kot rodovitno območje za razvoj civilne družbe, kot vodilna sila za inovacije novih tehnologij, kot zdravilo za »trk civilizacij«, kot rešilni jopič v oceanu globalizacije. Rezultat vsega tega je, da se kultura pomika strmo navzgor na seznamu pomembnosti politik.
Namen projekta Krog umetnosti / Art Circle je, da Slovenija doseže svoj cilj prepoznavnosti in uglednosti države v svetu, preko kulture. Predlagani strateški pristop veliko pozornost namenja konkretni izvedbi in stalnemu izboljševanju strategije.
Tudi če kultura ne more pozdraviti vseh napetosti v naši družbi pa lahko vsaj nekatere izmed njih omili ali celo prepreči njihov nastanek: lahko pomaga razumeti večplastnost trajnega razvoja, lahko prinese nov pomen solidarnosti, pozitivno lahko navdihne novo ekonomijo, lahko spodbuja zasebne povezave, lahko je trdna podlaga, ki jo potrebujemo, da lahko s samozaupanjem razumemo in spoštujemo druge kulture. Z drugimi besedami, je sestavina družbe in politik, ki mora biti umaknjena z obrobja, saj dolgo obdobje s strani politikov ni dobila pozornosti, ki si jo zasluži. Vse te funkcije morajo biti zaobjete v politiki, ki promovira identiteto, spoštuje raznolikost, podpira kreativnost in stimulira participacijo – štiri glavna načela, ki jih Odbor za kulturo Sveta Evrope zagovarja, vse od njegovega nastanka.

Območje, ki bo namenjeno izvedbi projekta AC je celotno področje Goriških Brd, Vipavske doline in v prihodnje Krasa. Za to območje smo se odločili zato, ker je le-ta z vidika turizma ena od privlačnejših točk Slovenije; z vidika kulture pa zato, ker se zavedamo dejstva, da sta kultura in umetnost navadno skoncentrirani v večjih mestnih središčih (nam najbližje so Ljubljana, Trst in Benetke), kjer ni ne interesa ne možnosti, da se kultura dvigne na svetovni nivo.
Ruralno območje, ki ga v projektu AC omenjamo, je za izvedbo projekta primerno tudi zaradi svoje lege, razgibanosti in velikost območja. Na območju celotnih Brd in delu Vipavske doline smo začeli ustanavljati KULTURNE AMBASADE od leta 2011. Te pripomorejo k temu, da se na tem območju začenja razvijati kulturno umetnostni center. Kulturne ambasade Kroga umetnosti / Art Circle se ustanavljajo vsako leto od 2011 pri vinarjih, kjer ima vsaka država, ki ima diplomatsko zastopništvo v Sloveniji lahko sedež svoje ambasade umetnosti in kulture. Poleg posamične predstavitve posamezne države in njihovih umetnikov (likovni simpoziji, srečanja, kulturni dogodki itd.) so namen projekta kulturno umetniški dogodki, ki se odvijajo skozi vse leto. Goriška Brda so v svetu znana po vrhunskih vinih in ker se kulturne ambasade ustanavljajo pri posameznih vinarjih, je to hkrati tudi promocija slovenskih vrhunskih vin v svetu.