Kaj je projekt Krog umetnosti?

V bistvu ime projekta ni Krog ampak smo v originalu izbrali mednarodno prepoznavno ime in sicer ART CIRCLE. Ideja za projekt je nastala kot posledica srečevanj umetnikov v Brdih. Iskali smo nove organizacijske in vsebinske pristope, da bi povečali efekte naših aktivnosti. V naši 15 letni dejavnosti smo konstantno sodelovali predvsem s tremi domačijami in sicer Klinec, Ščurek in Movia. Včasih smo poskušali naša sodelovanja razširiti vendar pri tem nismo bili uspešni. Vzrokov za to je bilo sigurno več, vendar se mi o njih ne zdi vredno razpravljati, ker imamo odgovor _ ART CIRCLE. Bistvo projekta je razširiti delovanje umetniških projektov na več briških domačij, v obliki odpiranja umetniških ambasad različnih držav. V določenem časovnem terminu naj bi se na vseh teh domačijah realizirali umetniški projekti v različnih oblikah in z različnimi vsebinami. Tako bi postavili temelje za realizacijo velikega umetniškega festivala, zelo unikatnega po organizaciji, ki bi lahko z zelo nizkim proračunom konkuriral velikem svetovnim festivalom umetnosti. Promocijski efekti in mreženje akterjev bi imelo pozitivne efekte na področju ekonomije, promocije, turizma in širše. Potrebno se je zavedati, da je trženje lokalnih produktov zelo odvisno od prepoznavnosti kraja ne samo v Sloveniji ampak po celem svetu. In to ni mogoče ustvariti samo s kvaliteto proizvoda, ampak s sodelovanjem več panog. Ker je odpiranje ambasad organizirano v sodelovanju z diplomatskimi predstavništvi posameznih držav, ponujamo priložnost, da Brda postanejo kraj neformalnih družen na nivoju diplomacije. Največji vpliv projekta pa je sigurno zagotavljanje kvalitetnega kulturnega programa v Brdih, kar naj bi imelo dolgoročne pozitivne učinke.

ZAČETKI

POSLIKAVA KERAMIKE – POVEZAVA MED UMETNOSTJO IN VINARSTVOM

Od kod ideja za poslikavo steklenic, komu so namenjene, kje jih lahko vidimo?

Ko sta me Uroš in Nejka Klinec vprašala ali bi bilo možno postaviti neko novo zgodbo v povezavi z umetnostjo na posesti njune nove turistične hiše, sem kar nekaj časa porabil za kreacijo te zgodbe. Potrebno je bilo zgraditi zgodbo v kateri bo vključenih več vinarjev, zgodbo, ki bi te akterje navdušila in služila kot vzorčni model za širjenje ideje. Ni bilo enostavno. S pomočjo ekipe smo uspeli in ideje so postale realnost v letu 2011. Od takrat se širimo in nadgrajujemo, sedaj imamo že več kot 15 kulturnih ambasad na kar sem zelo ponosen!

Za začetke – za vsebino prve kulturne ambasade Poljske pri Urošu in Nejki Klinec sem si zamislil poslikavo keramičnih steklenic, katere bodo priznani vinarji napolnili z vinom. Steklenice so v lični leseni embalaži. Steklenice nimajo tržne projekcije ampak promocijsko. Z njimi lahko obdarimo pomembne goste, ki projekte obiskujejo in jih tudi podpirajo. Tako smo že v začetkih pred 2011 eno steklenico na primer podarili takratnemu ministru za zunanje zadeve g. Samuelu Žbogarju ter bivšemu predsedniku republike Slovenije gospodu Danilu Turku. Ostale umetniško poslikane steklenice pa je še vedno mogoče videti na lokaciji Poljske ambasadi umetnosti, ki je na Plešivem.

Kako ste izbirali slikarje, kdo so bili in od kod?

Ker gre za kulturno ambasado Poljske umetnosti je bilo pač potrebno povabiti umetnike iz Poljske. Za to smo izbrali kustosinjo muzeja moderne umetnosti Jagodo Barczynsko v Chelmu. Izbrala je šest umetnikov. Tem smo dodali še nekaj slovenskih umetnikov. Povabili smo tudi umetnike iz Avstrije, Hrvaške in Italije.

Gre predvsem za umetnike, ki so že večkrat sodelovali pri projektu MMM art in so vsi aktivni profesionalni in akademsko ali strokovno izobraženi umetniki – slikarji, kiparji, oblikovalci in drugi.

Izsek iz intervjuja s pobudnikom in organizatorjem projekta Etkom Tutto, umetnikom