Art Embassy of Slovakia

SAKSIDA

Zalošče 12a
5294 Dornberk

2021

Stano Buban
Pavol Rusko
Bojana Križanec

2019

Veronika Lučeničová Gabčová
Alexej Vojtášek
Juraj Čutek
Marián Komáček

2018

Stano Bubán
Roman Bicek
Andrea Bartošová
Rita Koszorus

2019

Andrea Kopecka
Stano Buban

2016

Pavol Rusko
Miroslav Pomichal
Stanislav Bubán
Alexandra Barth
Dominika Žáková
Andrea Bartošová
Bruno Paladin
Azad Karim
Klemen Brun
Etko Tutta

2015

Stanislav Bubán
Ján Fekete
Sara Pernecká
Andrea Bartošová
Vlasta Žáková
Bruno Paladin
Gala Čaki
Alessio Russo
Lučka Šparovec
Bojana Križanec
Maša Gala
Ana Legčević
Jože Šubic
Klemen Brun
Etko Tutta

2014

Stanislav Bubán
Štefan Oslej
Michaela Rázusová Nociarová
Eva Šrubařová
Pavol Král
Laura Santamaria
Jelena Sredanović
Keiko Vahčič Miyazaki
Jasmina Rojc
Vanja Mervič
Etko Tutta
Klemen Brun

2013

Stanislav Bubán
Róbert Makar
Ján Fekete
Ivan Csudai
Julia Sabova
Marek Kvetan
Ján Triaška
Goran Štimac
Boris Zaplatil
Ana Žerjal
Klemen Brun
Etko Tutta

2012

Veronika Lučeničova Gabčova
Eva Mayer
Katarína Chlebničanová
Erika Szőke
Daniel Brogyanyi
Martin Borodač
Pavol Truben
Mate Csanda
Jasmina Rojc
Etko Tutta
Jože Šubic
Klemen Brun

* 2020 cancelled event.

“Just like in the fairy-tales, you will find in Zalošče, located in the Vipava Valley and surrounded by vineyards, the bucolic Saksida farm, which takes its guests into unique journeys, where the tradition of the Vipava Valley, the harmonious domestic and family atmosphere and contemporary cuisine all interweave. This is where the artists from the Slovakian Embassy will search for the epilogues to their works.“

Ingrid Saksida

Slovaška - Art Circle.

The Embassy of the Slovak Republic
Bleiweisova 1
1000 Ljubljana
Slovenia

Email: emb.ljubljana@mzv.sk
Web: http://www.mzv.sk/lublana