ATELJE ŠEMPETER

Atelje Šempeter je umetniški atelje, ki gosti domače in tuje umetnike čez celo leto. Povabljenim umetnikom ponuja sodobno opremljen prostor za ustvarjanje na področju slikarstva in keramike. Atelje Šempeter je edinstven več funkcionalni prostor, kjer se srečujejo umetniki, kulturniki, podjetniki in gospodarstveniki. Nastajajo nova poznanstva in prepletanja umetnosti in drugih področij s čimer približujemo kulturo lokalnemu prebivastvu in poskušamo približati umetnost širši publiki.

ETKO TUTTA

Etko TUTTA (1961, Postojna), umetnik. Z umetnostjo se je srečal že v otroštvu, saj izhaja iz slikarske družine. Likovno umetnost je študiral na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 1985 diplomiral pri profesorju Milošu Požarju. V zadnjem času se poleg slikarstva ukvarja tudi s skulpturo, računalniško umetnostjo, instalacijo ter grafičnim in prostorskim oblikovanjem. Razstavljal je v Sloveniji, Italiji, Avstriji, Španiji, Franciji, Hrvaški, Madžarski, Nemčiji, Japonski, na Kitajskem, ZAE, v Ameriki, na Slovaškem in v raznih evropskih mestih. Je organizator mednarodnega srečanja umetnikov MMM ART v Medani in projekta Art circle.

Umetniki

2022
Narcis Kantardžić
Tomaž Milač
Bruno Paladin

2021
Bojan Šumonja
Bruno Paladin
Goran Štimac

2020
Zdravko Milić
Bruno Paladin
Goran Štimac
Tomaž Milač

KLEMEN BRUN

Klemen BRUN (1974, Šempeter pri Novi Gorici), akademski slikar. Likovni jezik mu ni bil tuj že v rani mladosti; po svetu se je namreč odpravil že kot osnovnošolec in je z družino pet let preživel med puščavskimi sipinami, v Kuvajtu, kjer je že pokazal svojo nagnjenost k likovnemu izražanju. Po vrnitvi v Slovenijo je končal osnovno šolo ter nadaljeval in negoval svojo likovno usmerjenost na italijanski srednji šoli Istituto Statale d’Arte Max Fabiani, v Gorici, in šolanje leta 1996 tudi zaključil. Nato ga je pot peljala na beneško likovno akademijo. Okolje, prepojeno z večstoletno tradicijo in prepletenostjo kultur, je v njem pustilo pečat in usmerilo njegovo pozornost k sočloveku v svojem okolju. Leta 2001 je uspešno zaključil študij slikarstva pri profesorici Rosselli Piergallini. Svoj likovni jezik išče skozi stik s soljudmi in okoljem, v katerem posamezne skupine sobivajo. Tako mednarodna, kot tudi domača sodelovanja, mu niso tuja, saj se poleg organiziranja likovnih kolonij ukvarja tudi s povezovanjem in izmenjavami med umetniki širšega mednarodnega prostora, ter se udeležuje umetniških kolonij in razstav širom po svetu. Živi in ustvarja v Sloveniji in Nemčiji.